Căn hộ

Căn hộ dịch vụ

Biệt thự

Nhà

Văn phòng

BDS QUANG DUONG

Cho thuê căn hộ ở Golden Westlake, quận Tây Hồ, Hà Nội
Cho thuê căn hộ ở Golden Westlake, quận Tây Hồ, Hà Nội
Property ID: 168
District: Căn hộ ở Q.Tây Hồ
Number of beds: 2
Rental rate: $1600
Read more
Cho thuê căn hộ cao cấp tại Golden Westlake , Tây Hồ, Hà Nội
Cho thuê căn hộ cao cấp tại Golden Westlake , Tây Hồ, Hà Nội
Property ID: 162
District: Căn hộ ở Q.Tây Hồ
Number of beds: 02
Rental rate: $1600
Read more
Cho thuê căn hộ G03 Ciputra , Tây Hồ , Hà Nội
Cho thuê căn hộ G03 Ciputra , Tây Hồ , Hà Nội
Property ID: 118
District: Căn hộ ở Q.Tây Hồ
Number of beds: 04
Rental rate: $1100
Read more
Cho thuê căn hộ tại P2 Ciputra , Tây Hồ , Hà Nội
Cho thuê căn hộ tại P2 Ciputra , Tây Hồ , Hà Nội
Property ID: 117
District: Căn hộ ở Q.Tây Hồ
Number of beds: 03
Rental rate: $1200
Read more
Căn hộ cho thuê tại Hòa Bình Green, Cầu Giấy, Hà Nội
Căn hộ cho thuê tại Hòa Bình Green, Cầu Giấy, Hà Nội
Property ID: 107
District: Căn hộ ở Q.Tây Hồ
Number of beds: 02
Rental rate: $1100
Read more
Cho thuê căn hộ P2 Ciputra , Tây Hồ ,Hà Nội
Cho thuê căn hộ P2 Ciputra , Tây Hồ ,Hà Nội
Property ID: 89
District: Căn hộ ở Q.Tây Hồ
Number of beds: 03
Rental rate: $1500
Read more
Cho thuê căn hộ E5 Ciputra , Tây Hồ ,Hà Nội
Cho thuê căn hộ E5 Ciputra , Tây Hồ ,Hà Nội
Property ID: 76
District: Căn hộ ở Q.Tây Hồ
Number of beds: 03
Rental rate: $1100
Read more
Cho thuê căn hộ 671 Hoàng Hoa Thám
Cho thuê căn hộ 671 Hoàng Hoa Thám
Property ID: 72
District: Căn hộ ở Q.Tây Hồ
Number of beds: 02
Rental rate: $600
Read more
Căn hộ cho thuê tại Hòa Bình Green Hà Nội
Căn hộ cho thuê tại Hòa Bình Green Hà Nội
Property ID: 71
District: Căn hộ ở Q.Tây Hồ
Number of beds: 03
Rental rate: $1350
Read more
Cho thuê căn hộ E4 Ciputra Tây Hồ, Hà Nội.
Cho thuê căn hộ E4 Ciputra Tây Hồ, Hà Nội.
Property ID: 62
District: Căn hộ ở Q.Tây Hồ
Number of beds: 03
Rental rate: $750
Read more
Support Online
hotline Japan Speaking
(84) 938 285 386
hotline English Speaking
(84) 934 635 386
hotline Sale Agent 01
(84) 932 265 386
hotline Sale Agent 02
(84) 1699 62 33 62
hotline Sale Agent 03
(84) 936 326 386
Japan Speaking
Mr. Hải (Japan Speaking)
English Speaking
Mr. Hiến (Vietnam Speaking)
English Speaking
Ms. Huyền (Vietnam Speaking)
English Speaking Mr. Hải (Japan Speaking)
English Speaking Mr. Hiến (Vietnam Speaking)
English Speaking Ms. Huyền (Vietnam Speaking)