Căn hộ

Căn hộ dịch vụ

Biệt thự

Nhà

Văn phòng

BDS QUANG DUONG

Cho thuê căn hộ cao cấp tại The Manor Hà Nội
Cho thuê căn hộ cao cấp tại The Manor Hà Nội
Property ID: 165
District: Căn hộ ở Huyện Từ Liêm
Number of beds: 03
Rental rate: $1400
Read more
Cho thuê căn hộ tại Keangnam , Từ Liêm , Hà Nội
Cho thuê căn hộ tại Keangnam , Từ Liêm , Hà Nội
Property ID: 163
District: Căn hộ ở Huyện Từ Liêm
Number of beds: 03
Rental rate: $1500
Read more
Cho thuê căn hộ cao cấp tại Tòa B, Keangnam
Cho thuê căn hộ cao cấp tại Tòa B, Keangnam
Property ID: 161
District: Căn hộ ở Huyện Từ Liêm
Number of beds: 03
Rental rate: $1700
Read more
Cho thuê căn hộ tại Mỹ Đình, Sông Đà, Từ Liêm , Hà Nội
Cho thuê căn hộ tại Mỹ Đình, Sông Đà, Từ Liêm , Hà Nội
Property ID: 156
District: Căn hộ ở Huyện Từ Liêm
Number of beds: 03
Rental rate: $800
Read more
Cho thuê căn hộ cao cấp tại tòa B Keangnam,Từ Liêm, Hà Nội
Cho thuê căn hộ cao cấp tại tòa B Keangnam,Từ Liêm, Hà Nội
Property ID: 151
District: Căn hộ ở Huyện Từ Liêm
Number of beds: 03
Rental rate: $1400
Read more
Cho thuê căn hộ đẹp tại The Manor,Từ Liêm , Hà Nội
Cho thuê căn hộ đẹp tại The Manor,Từ Liêm , Hà Nội
Property ID: 142
District: Căn hộ ở Huyện Từ Liêm
Number of beds: 03
Rental rate: $1400
Read more
Cho thuê căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ tại Keangnam
Cho thuê căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ tại Keangnam
Property ID: 138
District: Căn hộ ở Huyện Từ Liêm
Number of beds: 03
Rental rate: $1600
Read more
Cho thuê căn hộ tại The Garden,Từ Liêm, Hà Nội
Cho thuê căn hộ tại The Garden,Từ Liêm, Hà Nội
Property ID: 137
District: Căn hộ ở Huyện Từ Liêm
Number of beds: 02
Rental rate: $1200
Read more
Cho thuê căn hộ Dolphin Plaza 28 Trần Bình , Từ Liêm , Hà Nội
Cho thuê căn hộ Dolphin Plaza 28 Trần Bình , Từ Liêm , Hà Nội
Property ID: 133
District: Căn hộ ở Huyện Từ Liêm
Number of beds: 03
Rental rate: $1500
Read more
Căn hộ cho thuê tại Dophin Plaza
Căn hộ cho thuê tại Dophin Plaza
Property ID: 122
District: Căn hộ ở Huyện Từ Liêm
Number of beds: 02
Rental rate: $1200
Read more
Support Online
hotline Japan Speaking
(84) 938 285 386
hotline English Speaking
(84) 934 635 386
hotline Sale Agent 01
(84) 932 265 386
hotline Sale Agent 02
(84) 1699 62 33 62
hotline Sale Agent 03
(84) 936 326 386
Japan Speaking
Mr. Hải (Japan Speaking)
English Speaking
Mr. Hiến (Vietnam Speaking)
English Speaking
Ms. Huyền (Vietnam Speaking)
English Speaking Mr. Hải (Japan Speaking)
English Speaking Mr. Hiến (Vietnam Speaking)
English Speaking Ms. Huyền (Vietnam Speaking)